ОРГАНИЗАТОРИ
НИМУСА

Нишки симфонијски оркестар
Генерала Милојка Лешјанина 16,
Тел. 018/ 246-620

Нишки културни центар
Станоја Бунушевца бб
Тел. 018/ 595-740

САВЕТ
НИМУСА

Уметнички директор и директор НСО-а
Татјана Величковић Минчић
дипл. музичар – флаутиста

Селектор и уредник муз.програма НКЦ-а
Светозар Везенковић
дипл. музичар

Председник Савета НИМУС-а
Марта Никодијевић

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФЕСТИВАЛА

Ана Живановић
Милена Станковић
Милена Цветковић
Стефан Ристић
Стефан Пејчић